Klachtenregeling

 

Ondanks dat wij er vanuit de OTOacademie alles aan doen om je opleiding zo comfortabel en goed mogelijk te verzorgen, kan het onverhoopt altijd voorkomen dat je het ergens niet mee eens bent, je een klacht hebt, of een suggestie ter verbetering wilt aandragen.

Om deze klachtenafhandeling zo gestructureerd mogelijk te laten verlopen, treft je hierbij onze klachtenregeling aan. Als eerste zullen we je vragen om de klacht of suggestie altijd per E-mail of aangetekende post te versturen. Dit kost even wat extra energie vanuit jou, maar het heeft ook voordelen; Zo heeft de directie van de OTOacademie:

• De tijd om écht inhoudelijk naar je klacht of suggesties te kijken,
• Research te doen bij de betreffende afdeling,
• De tijd en ruimte om voor beide partijen een zo goed mogelijke oplossing te realiseren,
• De mogelijkheid de klacht of suggestie per e-mail weer aan jou terug te koppelen.

Het klachten- en of suggestieproces ziet er als volgt uit

1. Verstuur je klacht of suggestie altijd per email naar info@OTOacademie.nl of aangetekend naar ons hoofdkantoor te Breda. De adresgegevens vind je in je studiegids.
2. Na ontvangst van je E-mail of aangetekende brief krijg je binnen 24 uur van de OTOacademie een ontvangstbevestiging.
3. Je klacht zal te allen tijde vertrouwelijk worden behandeld door de directie van de OTOacademie.
4. Op dat moment zullen wij een reactietijd van maximaal 10 werkdagen aanhouden. Deze tijd zullen wij gebruiken om een goed en realistisch beeld te creëren van situatie omtrent de klacht én om te bepalen welke oplossing het beste aansluiting vind op de ontvangen klacht.
5. Binnen maximaal 10 werkdagen zullen wij vanuit de directie van de OTOacademie inhoudelijk reageren op je klacht. Dit doen wij altijd per E-mail. Zo heb je snel, helder en zwart op wit een gedegen antwoord op je vraag, klacht of suggestie.