Vastleggen en verwerking van gegevens

 

De door de cursist verstrekte gegevens komen onder verantwoordelijkheid van OTOacademie in de administratie van OTOacademie. De gegevens van de cursist worden niet verstrekt aan personen, bedrijven en instellingen buiten de OTOacademie, behalve het IBKI exameninstituut. OTOacademie gebruikt uw gegevens ten behoeve van de uitvoering van de door de cursist ingeschreven opleiding en voor het registreren van de studievoortgang van de cursist. Slechts medewerkers in dienst van OTOacademie en de cursist hebben toegang tot de individuele studievorderingen. Medewerkers van OTOacademie heeft het recht e- mailcontact te onderhouden met de cursist, op voorwaarde dat de cursist niet expliciet te kennen heeft gegeven daar geen toestemming voor te geven.

De gegevens van de cursist kunnen door OTOacademie worden aangewend voor het verlenen van aanvullende diensten door OTOacademie. Bijvoorbeeld andere producten en diensten van OTOacademie en/of het doorgeven van examenresultaten en delen van gegevens met jet IBKI exameninstituut. Wanneer de cursist hierop geen prijs stelt, dan verneemt OTOacademie dit graag expliciet op info@otoacademie.nl  binnen 24 uur na inschrijving.

Alle gegevens van de cursist worden beschermd en exact conform de wet AVG beveiligd opgeslagen.